RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Kaniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TKT-NET s.c. , ul. Obrońców Pokoju 43/2, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151718378. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@trzebnica.orgl lub pod numerem telefonu 783820666, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura.

2) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO w celu należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź umowy sprzedaży nieruchomości) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych). Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach marketingowych wyłącznie za dodatkowo udzieloną przez Państwa zgodą.

3) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jednocześnie informujemy, że przestaniemy przetwarzać Państwa dane w wyżej wskazanych celach, chyba że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszącym odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Ponadto wskazujemy, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Państwa bezpieczeństwo i zaufanie jest dla nas najważniejsze.

Pozdrawiamy,
Zespół TKT-NET

biuro@trzebnica.org
www.tkt-net.pl
+48 783 820 666